“Тэрбум мод” тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн 58 дугаар зарлигийн дагуу “Тэрбум мод” тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр Баян-Өлгий аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хамт олон хуваарьт газар шар хуайс , үхрийн нүд нийт 150ширхэгийг тарилаа. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.