Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Баян-Өлгий аймагт мод үр үржүүлэх талбайг өргөтгөлд оруулж эхлээд байна. Тарих мөчрүүд өвөлдөө бэлтгэгдсэн байгаа. /мод тарих, талбайн хагалгааны ажилд ажилчид авч байна /99425631/

Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Баян-Өлгий аймагт мод үр үржүүлэх талбайг өргөтгөлд оруулж эхлээд байна.
Тарих мөчрүүд өвөлдөө бэлтгэгдсэн байгаа. /мод тарих, талбайн хагалгааны ажилд ажилчид авч байна
/99425631/