ТУС ГАЗРЫН МАЛЫН УДАМ ЗҮЙН ҮНЭЛГЭЭ,УЛАМЖЛАЛТ МЭДЛЭГИЙН БҮРТГЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН С.САТТИГҮЛ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА.