“Тариаланчдын зөвлөгөөн” Толбо сум 2022 Газар тариалангийн ажил эхлэх болсонтой холбоотой тариаланч иргэдтэй уулзаж тариалалтын зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна.