Алтанцөгц сумд“Тариаланчдын зөвлөгөөн” болж өнгөрлөө

“Тариаланчдын зөвлөгөөн” Алтанцөгц сум 2022 онд нийт 213 га талбайд тариалалт хийхээс үүнд төмс 55 га,хүнсний ногоо 22 га,жимс жимсгэнэ 6 га, малын тэжээл 130 га тус тус тариалахаар төлөвлөж байна.

  • Газар тариалангийн ажил эхлэх болсонтой холбоотой тариаланч иргэдтэй уулзаж тариалалтын зөвлөмж хүргүүлэн.
  • Тариаланч иргэдэд 80 хувийн хөнгөлөлттэй хүнсний ногооны үрийг тараан өглөө.