СУРГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

МҮХАҮТ-аас зохион байгуулах Барааны тэмдгийн мэдүүлгийг хэрхэн бүрдүүлж, боловсруулах, хэнээс зөвлөгөө, мэдээлэл авч, хаана хандах зэрэг асуултад хариулах онлайн сургалтад жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг хамрагдахыг урьж байна.
Хэнд зориулсан сургалт вэ?
• Анх удаа барааны тэмдэг мэдүүлэх гэж байгаа
• Бүтээгдэхүүний эсвэл ААН-ийн нэр, лого тань хэрэглэгчдийн дунд нэрд гарч эрхийн хамгаалалт хийх шаардлага тулгарсан
• Барааны тэмдгийн талаар ойлголттой хэдий ч мэдүүлэг бөглөх, ангилал тодорхойлоход хүндрэл гарсан бол энэхүү сургалтаас практик зааварчилгаа аваарай
Хугацаа: 2022 оны 03 сарын 24-ний өдөр 10.00-11.30 цаг
Доорх линкээр орж бүртгүүлэх боломжтой.