Сумын Засаг даргын бүрэн эрхийн хүрээнд сумын хэмжээнд хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах ажлын хэсэг байгуулдсан6