Сонгон шалгаруулалтын сүүлийн шат буюу “ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ХОРООНЫ ХУРАЛ”-ын шатанд тэнцсэн 8 аж ахуйн нэгжид Ховд аймгийн Бест хөтөлбөртэй хамтран “Төслөө хэрхэн танилцуулах вэ” сэдэвт сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.