Славянка Өвлийн үнэт сорт 1896 онд анхныхаа ургацыг өгсөн түүхтэй.

Славянка. Өвлийн үнэт сорт, 1896 онд анхныхаа ургацыг өгсөн түүхтэй. Залуудаа хүчтэй өсөлт өгдөг онцлогтой , дэлгэмэл дүрсээр ургуулахад суулгасны дараа 3-4 дэх жилээсээ жимсэлж эхэлнэ. 5-6 насандаа титэм нь бөөрөнхий болдог, жимсний хальс нь амархан салдаг, хураалтын үед ногоон өнгөтэй, хадгалсны дараа шар өнгөтэй болдог. Тээвэрлэлт сайн даана. Тариалангийн төв бүсэд тарихад тохиромжтой. Ховд аймгийн Булган сумынхан “Дүлий ногоон” гэж нэрлэдэг. Славянка. Өвлийн үнэт сорт, 1896 онд анхныхаа ургацыг өгсөн түүхтэй. Залуудаа хүчтэй өсөлт өгдөг онцлогтой, дэлгэмэл дүрсээр ургуулахад суулгасны дараа 3-4 дэх жилээсээ жимсэлж эхэлнэ. 5-6 насандаа титэм нь бөөрөнхий болдог, жимсний хальс нь амархан салдаг, хураалтын үед ногоон өнгөтэй, хадгалсны дараа шар өнгөтэй болдог. Тээвэрлэлт сайн даана. Тариалангийн төв бүсэд тарихад тохиромжтой. Ховд аймгийн Булган сумынхан “Дүлий ногоон” гэж нэрлэдэг.