Сингапур улсын NYP NANYANG POLYTECKNIC сургуулиас зохион байгуулж буй Хүнсний хангамжийн баталгаат , тогтвортой байдал сургалтанд тус газрын Үйлдвэр худалдаа үйлчилгээний албаны дарга А.Гүлжан оролцож байна.