Онцгой байдлын албан хаагч Ахлах ахлагч Х.Даваахүү бэлтгэл ажилтай танилцаж үүрэг өглөө.