#НҮҮДЭЛЧИН# ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН ФЕСТИВАЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЖДҮ ЭРХЛЭГЧДИЙН БҮТЭЭЛЭЭС