Ногоон тэжээлийн тариалалт түүний усалгаа – ургамлыг бороожуулах, урсгах гэсэн 2 аргаар усалдаг

Усалгааг тарихаас өмнө ба тарьсны дараа ургалтын хугацаанд 2 – 3 удаа хийнэ. Эхний усалгааг ургамлын бутлалтын үед буюу ургамал жигд цухуйснаас хойш 15 – 20 хоногийн дараа, 2 дахь усалгааг эхний усалгаанаас хойш 14-20 хоногийн дараа усална. Тухайн жилийн хур тунадасны хэмжээ, цаг агаарын онцлог, ургамлын төрлөөс шалтгаалан услах норм, хугацаа нь ялгаатай байна. Эх сурвалж: ХОБТ-ийн архив.