“НИЙСЛЭЛЭЭС ОРОН НУТАГТ ШИЛЖИН СУУРЬШСАН АЖ АЖ АХУЙН НЭГЖИД ХӨНГӨЛӨЛТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА