“НАУРЫЗ” баярыг угтаж төрийн болон төрийн бус байгууллага,хувийн хэвшил,аж ахуйн нэгжүүдийн дунд,зохин байгуулагдсан үндэсний хувцсаараа бахархах үзлийг ард иргэдэд төлөвшүүлэх үндэсний гоёлыг суртчлах,түгээн дэлгэрүүлэх цахим уралдаан арга хэмжээнд хамт олноороо идвэх,санаачлагатай бусдыг манлайлан, амжилттай оролцож ГУТГААР БАЙР эзэллээ.