МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД С.АМАРСАЙХАН АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТАЙ ЦАХИМ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН

Засгийн газрын 2022 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Хөдөө аж ахуйн салбарын 2022-2023 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай“ 277 дугаар тогтоол, Ерөнхий сайдын “Өвөлжилт, хаваржилт болон ургац хураалтын бэлтгэл хангах тухай”  09 дүгээр албан даалгаврыг танилцуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар зөвлөлөө.

Цахим хуралд  Аймгийн Онцгой байдлын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлэгийн газрын дарга нар болон холбогдох мэргэжилтэнгүүд  оролцлоо.