Монгол банкны Ерөнхийлөгч,Хүнс Хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан дунд хугацааны төлөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулсан бичил,жижиг,дунд бизнес эрхлэгчдэд “САНХҮҮГИЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАГЧ БАГШ” бэлтгэл сургалтад тус Аймгийн Хүнс’Хөдөө хөдөө аж ахуйн ЖДҮ-хариуцсан мэргэжилтэн С.Лара оролцож байна

Монгол банкны Ерөнхийлөгч,Хүнс Хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан дунд хугацааны төлөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулсан бичил,жижиг,дунд бизнес эрхлэгчдэд “САНХҮҮГИЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАГЧ БАГШ” бэлтгэл сургалтад тус Аймгийн Хүнс’Хөдөө хөдөө аж ахуйн ЖДҮ-хариуцсан мэргэжилтэн С.Лара амжилттай оролцож сургагч багшийн эрхээ гардан авлаа.
Энэхүү сургагч багш нь жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд санхүүгийн мэдлэг олгох сургалтыг орон нутагт зохион байгуулах юм.