Марал инфинит ХХК ны үйлдвэрлэсэн ARU брэндийн бараа бүтээгдэхүүнээс Хүнс, хөдөө аж ахуйн хамт олон анхны худалдаан авалтаа хийж дэмжлэг үзүүлэв.

♻️Марал инфинит ХХК ны үйлдвэрлэсэн ARU брендийн бараа бүтээгдэхүүнээс Хүнс, хөдөө аж ахуйн хамт олон анхны худалдан авалтаа хийж дэмжлэг үзүүлэв.
♻️Шинэ санаачлаг, шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж ард иргэдээ эх орондоо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээр хангаж ажиллаж байгаа Марал инфинит ХХК-д баярлалаа. 👏👏
Ажил үйлст нь амжилт хүсье. ✊