БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ МАЛ ТӨЛЛӨЛТ 51 ХУВЬТАЙ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

2022 оны 4-р сарын 8-ны байдлаар аймгийн хэмжээнд төллөвөл зохих 956938 толгой эх малаас 3478 мал хээл хаяж, 51% буюу 487947 толгой эх мал төллөж, үүнээс 6207 толгой төл хорогдон 481740 толгой төл бойжиж, бойжилт 98.7хувьтай байна. Төллөсөн хээлтэгчийн 2% нь бод, 98% нь бог малын хээлтэгч байна. Том малын зүй бусын хорогдол 6225 болж оны эхний нийт малын 0,2 хувийг эзэлж байна. Төрлөөр нь авч үзвэл: тэмээ 6, Адуу 540, үхэр 825, хонь 1889, ямаа 2965 байна.