Малын Индексжүүлсэн даатгал

Ач холбогдол

МИД-ын даатгалд малаа даатгуулсан малчид нь байгаль, цаг уурын эрс тэрс нөхцөлөөс үүдэлтэй ихээхэн хэмжээний гамшигийг /ГАН,ЗУД/ хохирол багатайгаар даван туулах бодит боломжоор хангагдаж байгаа юм.

Юуг даатгах вэ?

МИД-д хонь, ямаа, үхэр, адуу, тэмээн сүргийг даатгалд хамруулна.

 Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?

Зуд, байгалийн гамшигт үзэгдэл

Өвчин эмгэг

Чоно, нохойд баригдсан

Хулгайд алдсан, сураггүй алга болсон.

Хэзээ даатгуулж болох вэ?

01 сарын 01-ээс 6 сарын 30-ыг хүртлэх хугацаанд малчдыг МИД-д хамруулна