МАЛЧИН ТҮМНЭЭ ДЭМЖИХ “ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨН” ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ.