ЗӨВЛӨМЖ

Гарын доорх материалаар малын тэжээл бэлтгэх арга-2

Борог өвс, дэрс, хатсан халгай, лууль, агь зэрэг ургамлын үлдэгдлийг цуглуулж усанд дэвтээж шөл бэлтгэн муудсан малд өгч болно. Шөл бэл

тгэхдээ усаа бүлээтгэх шаардлагатай. Шөлийг ядарсан малд бэлтгэсэн хэмжээнээс хамааран өгөх хэрэгтэй.

Аарц, цагааны ханд бэлтгэж, доройтсон малд уулгавал хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагаа түргэн сайжирч, амархан тэнхэрнэ.

Previous article