ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН МАЛЧДАД ТУСЛАМЖ ОЛГОЛОО.

Баян-Өлгий аймгийн Хүнс,хөдөө аж ахуйн газрын дарга Б.Нургуланаар ахлуулсан ажлын хэсэг НҮБ-ын ХААБ-ын санхүүжилтээр Алтай сумын зорилтот бүлгийн 10 малчин өрхөд малын амин тун, малын эрдэс витамины нэмэгдэл охид эмэгтэйчүүдийн багц өвс тэжээл худалдан авах бэлэн мөнгөний тусламж, тус бүрд 10,0 мянган нэгж, гарын авлагуудыг хүлээлгэн өгч , зудын эрсдэлийг хохирол багатай давантуулах арга замын талаар сургалт зохион байгуулан ирлээ.