Засгийн Газрын 469 дүгээр тогтоолоор Мэргэжлийн хяналтын чиг үүргийг салбарын яамдад шилжүүлсэнтэй холбогдуулан манай байгууллагын халуун ам бүлд шинээр гурван улсын байцаагч ирж байгаад баяртайгаар хүлээн авч цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хүсье