Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Жижиг, дунд үйлдвэрийн газартай хамтран Хоршооны тухай хууль, хоршоо хөгжүүлэх сангийн талаар цахим сургалтыг зохион байгууллаа

Сургалтанд сумдын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, ажлын алба, Засаг даргын тамгын газрын дарга, төрийн сангийн мэргэжилтэн болон сумдын хоршоо, жижиг, дунд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтнүүд оролцлоо