ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫГ ЦАХИМААР АВАХ ЗААВАР