ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧДЭД ОЛГОХ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЛАА.