ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ЭРХЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД! ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ БОЛ ТА ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ ҮҮ.

1. Аж ахуйн нэгжийн Жижиг, дунд үйлдвэрийн газарт хандсан хүсэлт.
2. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн гэрчилгээ
3. Харьяа ХХААГазрын эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлдгийг баталсан тодорхойлолт.
4. Урьдчилгаа 20 хувь төлсөн төлбөрийн баримт, урьдчилгаа төлбөрийг ЖДҮХСангийн Төрийн сан дахь 100900037019 тоот дансанд тушаана .
5. Захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар.
6. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ /аж ахуйн нэгж нь 1-ээс дээш гишүүнтэй бол тухайн эзэмшигчдээс итгэмжлэл авах/
7. Аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулах компанийн дүрэм 3 хувь /үүсгэн байгуулагдахад зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллагын тамга, тэмдгээр баталгаажсан байх/.
8. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
9. Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл, муу зээлийн түүхгүй байх.