Жижиг дунд үйлдвэрийн газраас арьс боловсруулах тоног төхөөрөмжийг лизингээр олгож байна

Сонирхож байгаа иргэн 1. Хүсэлт 2. Урьдчилгаа 20% төлсөн баримт 3. Иргэний үнэмлэх хуулбар 4. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолтоо undral@sme.gov.mn хаягаар 3 сарын 25-ны дотор ирүүлнэ үү.
-Барьцаа хөрөнгө шаардахгүй
-5 жилийн хугацаатай. Холбогдох дугаар 99005635