Жижиг дунд үйлдвэрийн газар Монгол банктай хамтран зохион байгуулж байна