Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд ирүүлсэн төсөл сонгон шалгаруулах аймгийн дэд хороо хуралдлаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 113 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам”-д зааснаар улсан хэмжээнд төсөл хүлээн авах зарыг нэгэн зэрэг мэдэгдэж, 2022 оны 06 дугаар сарын 07-оос 07 дугаар сарын 06-ны хооронд цахимаар хүлээн авсан.
Баян-Өлгий аймгийн хувьд цахимаар 3 сумын 11 аж ахуйн нэгж байгууллагаас 4 салбарт 727.4 сая төгрөгийн зээл хүссэн төсөл илгээгджээ.
Дээрх журмын дагуу 4 шатны үнэлгээ явагдаж 4 аж ахуйн нэгж байгууллагын 360.9 сая төгрөгийн зээл хүссэн төсөл тэнцссэн бөгөөд аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/766 дугаар захирамжаар байгуулагдсан дэд хорооны ажлын хэсэг шалгарсан 4 төслийг хэлэлцэн үнэлгээ өгч, шалгарсан төслүүдийн жагсаалтыг баталлаа.
Дашрамд дурдахад аймгийн төсөл сонгон шалгаруулах дэд хорооны хурал анх удаа онлайнаар нээлттэй явагдсан юм.