Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах дэд хорооны гишүүдийг аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/263 захирамжаар баталсан.