ЖДҮ ЗОРИУЛСАН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВЧ ДУУСЛАА.