ЖДҮХС-аас энэ онд Хүлэмжийн аж ахуй эрхэлдэг 23 ААН-д хөнгөлөлттэй зээл олгоод байна.