Долдугаар сарын 1-нийг хүртэл нөөцийн махыг одоо байгаа үнээр барина