ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ОРОН НУТГИЙН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАВ

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулинд заасны дагуу Баян-Өлгий аймгийн Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга тэргүүлэн ажиллаж байна.
Зөвлөлийн ээлжит хуралдааныг өнөөдөр зохион байгуулж, уг хуралдаанаар зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангийн хэрэгжилтийг 88,4%-ийн биелэлттэйгээр дүгнэлээ.
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн 2023 оны төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагуудын саналыг авч дахин боловсруулж, төлөвлөгөөг батлуулахыг аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга дэд хурандаа З.Азатад үүрэг болгов.