ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ Онцгой байдлын ерөнхий газраас Баян-Өлгий аймагт энэ сарын 10-12 өдрүүдэд зохион байгуулсан Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуульд Хүнс, хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн алба нь амжилттай оролцож, газрын дарга Б.Нургулан Онцгой байдлын ерөнхий газрын төлөө 1 зэргийн тэмдгээр шагнагдав.