Бугат суманд ажиллаж явах үеэр малаа бэлчээрлүүлж явсан 2 дугаар багийн малчин Бахытбергентэй таарч, аж байдлыг нь сонслоо. Энэ жилийн өвөл урд урдныхаас хатуу болж буйг тэрбээр хэлсэн юм. Олон тооны сарлагтай ч одоогоор 10 гаруйг нь тэжээж эхэлсэн байна