Баян-Өлгий аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахйун газрын бүтэц, орон тооны зохион байгуулалт