Баян-Өлгий аймгийн худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт

Баян-Өлгий аймгийн худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцааны соёл, салбарын хууль, эрх зүйн орчны шинэчлэл, худалдаа үйлчилгээний хөгжил, хандлага, ая тухтай дэлгүүрийн стандарт хөгжүүлэлтийг хийх боломж, гарц шийдлийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч үнэмлэх олгох зорилгоор 2024-оны 03-дугаар сарын 10-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа.
Сургалтыг Улаанбаатар хотоос ирсэн сургагч багш Д.Нарантуяа заалаа.