Баян-Өлгий аймгийн худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт