Баян-Өлгий аймгийн Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлдэгч нарын жагсаалт 2024 оны 05 сарын 31-ний байдлаар