Баян-Өлгий аймгийн ОБГазрын гал унтраах 31 дүгээр ангийн 3 дугаар салаа тус байгууллагын нийт хамт олонд Тархалт сургалтыг зохион байгууллаа.

Уг сургалтаар ямар нэгэн байдлаар гал гарсан тохиолдолд яаралтай шуурхай ОНЦГОЙ БАЙДАЛ-ын 101 утсанд холбогдон дуудлага өгөх, дуудлагаар гал унтраах анги ирэх хүртэл өөрсдөө байгууллагын галын сараанаас галын хорыг авч хэрхэн унтраах талаар зааварчлагаа өгч газар дээр нь бодитойгоор сургалтыг зохион байгуулж мэдлэг олгосон. 2022 он

 

Next article