БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛД ХАМРАГДСАН ИРГЭН, ААН-ИЙН ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.