БАРУУН БҮСИЙН ТАРИАЛАН ЭРХЛЭГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН-2024 ХОВД АЙМАГ