Байгууллагын Ёс зүйн дэд хорооны 2024 оны хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөө,

👨‍✈️Байгууллагын Ёс зүйн дэд хорооны 2024 оны хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөө, байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран албан хаагчдад Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль болон хуульд оруулсан өөрчлөлт, гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай мэдлэг мэдээллийг олгох сургалтыг зохион байгуулсан.🧑‍💼