АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДАРГА СУМДЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСАГТАЙ 2022 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА