АЙМГИЙН ХҮНС,ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДАРГА Б.НУРГУЛАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ 2024 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.