Аймгийн Хүнс,Хөдөө аж ахуйн газар “Хоггүй цэмцгэр-Өлгий” аянд нэгдэж байна.

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хамт олон “Хоггүй цэмцгэр-Өлгий” аянд нэгдэж 3 дугаар сарын 11-ны өдөр Өлгий хотоос Сагсай сумруу гарах чиглэлийн зам дагуух хуваарьт газрыг цэвэрлэн, хог хаягдлыг ачиж хогийн цэгт хүргэн идэвхтэй ажиллалаа.