АЙМГИЙН ХХААГ-ААС ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН. 🔷дараах холбоосоор орж дэлгэрэнгүй танилцан уу https://bo.hhaag.gov.mn/%d0%b1%d0%b0%d1%8f%d0%bd-%d3%a9…/ Lara Soltan