АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨНД ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛИЙН ТАЛААР ТУС ГАЗРЫН ДАРГА Б.НУРГУЛАН ТАНИЛЦУУЛЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ